Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXV/348/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/348/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych, oznaczononych numerami ewidencyjnymi 5087/2 w obrębie Boguszyce, 60/24 w obrębie Chlebowo,192 w obrębie
Teresewo i 106 w obrębie Łysek służebnością przesyłu
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr