Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXV/349/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/349/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr