Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXV/350/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/350/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmian rodzajów miejscowości,
zniesienia urzędowych nazw miejscowości, zmian nazw i rodzajów miejscowości,
zmian nazw miejscowości, ustalenia urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości
na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr