Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVI/352/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVI/352/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 7 sierpnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf, uzasadnienie
Załączniki: załącznik nr 1
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc uchwała z Nr XXV/223/13 Rady Gminy Wierzbinek z  dnia 16  kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wierzbinek, na podstawie której udzielano dotacji w roku 2013 r.