Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVI/353/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVI/353/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 192 w obrębie Teresewo służebnością przechodu i przejazdu
Data przyjęcia lub publikacji: 7 sierpnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr