Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVI/354/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVI/354/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zbycia na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie
bezprzetargowym działek po byłej kolejce wąskotorowej położonych w obrębach geodezyjnych Tomisławice, Kryszkowice i Palmowo
Data przyjęcia lub publikacji: 7 sierpnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr