Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVI/355/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVI/355/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie Mąkoszyn oznaczonej nr ewidencyjnym działki 497/2 o powierzchni 0,3557 ha
Data przyjęcia lub publikacji: 7 sierpnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr