Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVII/357/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/357/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych, oznaczonych numerami 60/24 i 60/27 w obrębie Chlebowo służebnością przesyłu
Data przyjęcia lub publikacji: 17 września 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr