Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVII/358/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/358/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/257/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 października
2013 roku w sprawie wniosku dotyczącego zmian nazw miejscowości na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 17 września 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: Załącznik nr 1
Traci moc Uchwała Nr