Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVII/361/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/361/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na
realizowane w roku 2014 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie
stanowiących jej wyłącznej własności
Data przyjęcia lub publikacji: 17 września 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr