Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVII/362/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/362/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej
Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
Data przyjęcia lub publikacji: 17 września 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr