Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/363/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/363/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki nr 196 położonej w obrębie geodezyjnym Obory
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2014 r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr