Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/367/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/367/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony
zmieszanych odpadów komunalnych na rok 2015.
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr