Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/368/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/368/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek
na lata 2015-2019
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr