Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/369/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/369/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała podlega opublikowaniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr