Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/371/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/371/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2014– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr