Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/372/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/372/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/314 /14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2014
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr