Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/373/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/373/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXIV/313/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie długoterminowego kredytu bankowego
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr