Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/375/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/375/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: podjęcia czynności prawnych mających na celu połączenie gminnych instytucji
kultury – „Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku” i „Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbinku”
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr