Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr IX/75/15

Uchwała IX/75/15 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

Pismem Nr KN-I.4131.1.414.2015.15 z dnia 2015.12.29 Wojewoda Wielkopolski  stwierdził nieważność ww. uchwały