Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2017

Uchwały Rady Gminy 2017

Uchwała Nr XXI/194/17

 
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
 

Uchwała Nr XXI/193/17

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022
 

Uchwała Nr XX/192/17

 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 

Uchwała Nr XX/191/17

 
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Morzyczynie funkcjonującej w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym
 

Uchwała Nr XX/190/17

 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wierzbinek przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
 

Uchwała Nr XX/189/17

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Uchwała Nr XX/188/17

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017– 2022
 

Uchwała Nr XX/187/17

 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2017r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
 

Uchwała Nr XX/186/17

 
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 104/4; 104/2 położonych w obrębie Łysek i 49/1; 45/2 położonych w obrębie Gaj
 

Uchwała Nr XX/185/17

 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Gaj
 

Uchwała Nr XX/184/17

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 

Uchwała Nr XX/183/17

 
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Uchwała Nr XX/182/17

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
 

Uchwała Nr XX/181/17

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

Uchwała Nr XX/180/17

 
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 26/5 położonej w obrębie Zaborowo