Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2018

Uchwały Rady Gminy 2018

Uchwała Nr XXXIII/299/18

 
w sprawie zbycia PAK Kopalni Węgla Brunatnego S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kryszkowice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 250 o pow. 0,0400 ha
 

Uchwała Nr XXXIII/298/18

 
w sprawie zbycia PAK Kopalni Węgla Brunatnego S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem w Tomisławicach oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 117 o pow. 0,9700 ha położonej w obrębie Tomisławice
 

Uchwała Nr XXXIII/297/18

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024
 

Uchwała Nr XXXIII/296/18

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Uchwała Nr XXXII/295/18

 
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w roku 2018.
 

Uchwała Nr XXXII/294/18

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024
 

Uchwała Nr XXXII/293/18

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Uchwała Nr XXXII/292/18

 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/242/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
 

Uchwała Nr XXXII/291/18

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Uchwała Nr XXXII/290/18

 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXII/289/18

 
w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXII/288/18

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/14 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 

Uchwała Nr XXXII/287/18

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz ustalenia ich składu
 

Uchwała Nr XXXII/286/18

 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Wierzbinek oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
 

Uchwała Nr XXXII/285/18

 
w sprawie podziału Gminy Wierzbinek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
 

Uchwała Nr XXXI/284/18

 
w sprawie określenia organizacji punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXI/283/18

 
w sprawie projektu ustalenia sieci przedszkoli w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXI/282/18

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Uchwała Nr XXXI/281/18

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024
 

Uchwała Nr XXXI/280/18

 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2018 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
 

Uchwała Nr XXXI/279/18

 
w sprawie wyrażania/niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Uchwała Nr XXXI/278/18

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
 

Uchwała Nr XXXI/277/18

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

Uchwała Nr XXXI/276/18

 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego
 

Uchwała Nr XXXI/275/18

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
 

Uchwała Nr XXXI/274/18

 
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych