Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2018

Uchwały Rady Gminy 2018

Uchwała Nr XXXII/285/18

 
w sprawie podziału Gminy Wierzbinek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
 

Uchwała Nr XXXI/284/18

 
w sprawie określenia organizacji punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXI/283/18

 
w sprawie projektu ustalenia sieci przedszkoli w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXI/282/18

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Uchwała Nr XXXI/281/18

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024
 

Uchwała Nr XXXI/280/18

 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2018 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
 

Uchwała Nr XXXI/279/18

 
w sprawie wyrażania/niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Uchwała Nr XXXI/278/18

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
 

Uchwała Nr XXXI/277/18

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

Uchwała Nr XXXI/276/18

 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego
 

Uchwała Nr XXXI/275/18

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
 

Uchwała Nr XXXI/274/18

 
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych