Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2010

Zarządzenia Wójta 2010

Zarządzenie nr 54/2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Zarządzenie nr 52/2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Zarządzenie nr 51/2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Zarządzenie nr 34/2010

 
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbinku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 

Zarządzenie nr 31/2010

 
Zarządzenie nr 30/2010 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 19.07.2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej na sprzedaż drewna
 

Zarządzenie nr 29/2010

 
Zarządzenie nr 29/2010 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 19.07.2010 w sprawie: polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 28/2010

 
Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 19.07.2010 w sprawie: Zmiany w budżecie gminy na rok 2010
 

Zarządzenie nr 27/2010

 
Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 13.07.2010 w sprawie: Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pana Mariusza Kubiaka
 

Zarządzenie nr 26/2010

 
Zarządzenie nr 26/2010 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 09.07.2010 w sprawie: Powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz regulaminu jej działania.
 

Zarządzenie nr 25/2010

 
Zarządzenie nr 25/2010 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 09.07.2010 w sprawie: Powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej bądź przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych