Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2010

Zarządzenia Wójta 2010

Zarządzenie nr 64/2010

 
w sprawie upoważnienia Zastępcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 63/2010

 
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Wierzbinek do wydawania decyzji administracyjnych
 

Zarządzenie nr 62/2010

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Wierzbinku
 

Zarządzenie nr 61/2010

 
w sprawie określenia sposobu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbinku i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji
 

Zarządzenie nr 60/2010

 
w sprawie przekazanie w nieodpłatne użytkowanie środka trwałego na rzecz Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku
 

Zarządzenie nr 59/2010

 
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środka trwałego na rzecz Zakładu Komunalnego w Wierzbinku
 

Zarządzenie nr 57/2010

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejsze Oświetlenie Świąteczno-Bożonarodzeniowe", powołania Komisji oceniającej zgłoszone dekoracje oraz przyjęcia Regulaminu jej działania
 

Zarządzenie nr 56/2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Zarządzenie nr 55/2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Zarządzenie nr 54/2010

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010