Wyszukiwarka:

Zarządzenie nr 25/2010

Dokument: Zarządzenie 25/2010
w sprawie:

Powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej bądź przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 09.07.2010
Data wejścia w życie: 09.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -