Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2011

Zarządzenia Wójta 2011

Zarządzenie nr 46/2011

 
w sprawie przechowywania wszelkich dokumentów związanych z projektem w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu pt. Przebudowa i remont budynku Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie nr UDA-RPWP.050201-30-163/08/00 z dnia 26 września 2011 roku
 

Zarządzenie nr 45/2011

 
w sprawie Polityki Zarządzania Ryzykiem
 

Zarządzenie nr 44/2011

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejsze Oświetlenie Świąteczno-Bożonarodzeniowe" powołania Komisji oceniającej zgłoszone dekoracje oraz przyjęcia Regulaminu jej działania
 

Zarządzenie nr 43/2011

 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC na dzień 31 grudnia 2011r. zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania Obrony Cywilnej Gminy Wierzbinek do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 42/2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Zarządzenie nr 41/2011

 
w sprawie projektu budżetu Gminy Wierzbinek na rok 2012
 

Zarządzenie nr 40/2011

 
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012 - 2020
 

Zarządzenie nr 39/2011

 
w sprawie ZMIANA ZARZĄDZENIA NR 42/2006 WÓJTA GMINY WIERZBINEK Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 ROKU
 

Zarządzenie nr 38/2011

 
w sprawie ZMIANA ZARZĄDZENIE NR 51/08 WÓJTA GMINY WIERZBINEK Z DNIA 31.12.2008
 

Zarządzenie nr 37/2011

 
w sprawie ZMIANA ZARZĄDZENIA NR 1/2010 WÓJTA GMINY WIERZBINEK Z DNIA 4 STYCZNIA 2010R.