Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2011

Zarządzenia Wójta 2011

Zarządzenie nr 35/2011

 
w sprawie sprostowanie błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 33/2011 z dnia 29 września 2011r.
 

Zarządzenie nr 34/2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Zarządzenie nr 33/2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Zarządzenie nr 32/2011

 
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury
 

Zarządzenie nr 31/2011

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 

Zarządzenie nr 30/2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Zarządzenie nr 28/2011

 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2011 roku
 

Zarządzenie nr 27/2011

 
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbinku
 

Zarządzenie nr 26/2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 

Zarządzenie nr 25/2011

 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego