Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2011

Zarządzenia Wójta 2011

Zarządzenie nr 13/2011

 
w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
 

Zarządzenie nr 12/2011

 
w sprawie powołania komisji d/s przygotowania dokumentacji związanej ze zmianą nazw miejscowości i rodzaju miejscowości na terenie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 11/2011

 
w sprawie rozliczenia kosztów podróży kierowników jednostek organizacyjnych
 

Zarządzenie nr 10/2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Zarządzenie nr 9/2011

 
w sprawie rozliczenia kosztów podróży pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 7/2011

 
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 6/2011

 
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2010
 

Zarządzenie nr 5/2011

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Zarządzenie nr 4/2011

 
w sprawie pokrywania kosztów związanych z używaniem okularów przez pracowników pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 

Zarządzenie nr 3/2011

 
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbinku