Wyszukiwarka:

Zarządzenie nr 44/2011

Dokument: Zarządzenie 44/2011
w sprawie:

ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejsze Oświetlenie Świąteczno-Bożonarodzeniowe" powołania Komisji oceniającej zgłoszone dekoracje oraz przyjęcia Regulaminu jej działania

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 grudnia 2011 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -