Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2012

Zarządzenia Wójta 2012

Zarządzenie nr 49/2012

 
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu w Chlebowie
 

Zarządzenie nr 48/2012

 
w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Wierzbinku
 

Zarządzenie nr 47/2012

 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wierzbinek na 2013-2015, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia
 

Zarządzenie nr 46/2012

 
w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych i wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Wierzbinku.
 

Zarządzenie nr 45/2012

 
w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, jednostkach organizacyjnych Gminy Wierzbinek, zasad jej koordynacji oraz w sprawie określenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Wierzbinku.
 

Zarządzenie nr 44/2012

 
w sprawie cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 43/2012

 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą uproszczoną w formie weryfikacji
 

Zarządzenie nr 42/2012

 
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku
 

Zarządzenie nr 41/2012

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

Zarządzenie nr 40/2012

 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wywołania kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Wierzbinku oraz ustalenia regulaminu konkursu