Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2012

Zarządzenia Wójta 2012

Zarządzenie nr 17/2012

 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku
 

Zarządzenie nr 16/2012

 
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
 

Zarządzenie nr 15/2012

 
w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy
 

Zarządzenie nr 14/2012

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek oraz ustalenia regulaminu pracy komisji
 

Zarządzenie nr 13/2012

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

Zarządzenie nr 12/2012

 
w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie ze sporządzonym spisem dokumentacji niearchiwalnej z dnia 15 marca 2012r.
 

Zarządzenie nr 11/2012

 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju w Urzędzie Gminy w Wierzbinku w 2012 roku
 

Zarządzenie nr 10/2012

 
w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej
 

Zarządzenie nr 9/2012

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 8/2012

 
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2011