Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2013

Zarządzenia Wójta 2013

Zarządzenie nr 48/2013

 
przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 47/2013

 
ustalenia opłat za lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 46/2013

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

Zarządzenie nr 45/2013

 
zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

Zarządzenie nr 44/2013

 
zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

Zarządzenie nr 43/2013

 
zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

Zarządzenie nr 42/2013

 
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami).
 

Zarządzenie nr 41/2013

 
powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz regulaminu jej działania
 

Zarządzenie nr 40/2013

 
zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

Zarządzenie nr 39/2013

 
zmian w budżecie gminy na rok 2013