Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2013

Zarządzenia Wójta 2013

Zarządzenie nr 12/2013

 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Wierzbinek i ustalenia terminu jego odpracowania
 

Zarządzenie nr 11/2013

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

Zarządzenie nr 10/2013

 
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2012
 

Zarządzenie nr 9/2013

 
w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
 

Zarządzenie nr 8/2013

 
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 7/2013

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

Zarządzenie nr 6/2013

 
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbinku.
 

Zarządzenie nr 5/2013

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek oraz ustalenia regulaminu pracy komisji
 

Zarządzenie nr 4/2013

 
w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 3/2013

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013