Wyszukiwarka:

Zarządzenie nr 41/2013

Dokument: Zarządzenie 41/2013
w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego
w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz regulaminu jej działania


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

29 listopada 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy: Traci moc zarządzenie nr 26/10 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -