Wyszukiwarka:

Zarządzenie nr 42/2013

Dokument: Zarządzenie 42/2013
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wierzbinku wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego
dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z
późniejszymi zmianami).

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

10 grudnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -