Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2014

Zarządzenia Wójta 2014

Zarządzenie nr 16/2014

 
powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 

Zarządzenie nr 15/2014

 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2014– 2022
 

Zarządzenie nr 14/2014

 
zmian w budżecie gminy na rok 2014
 

Zarządzenie nr 13/2014

 
przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Wierzbinku
 

Zarządzenie nr 12/2014

 
zmian w budżecie gminy na rok 2014
 

Zarządzenie nr 11/2014

 
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2013
 

Zarządzenie nr 10/2014

 
ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. w Urzędzie Gminy w zamian za święta przypadające w dni dodatkowe wolne od pracy
 

Zarządzenie nr 9/2014

 
ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 8/2014

 
powołania Komisji Konkursowej dla oceny wyników złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji
 

Zarządzenie nr 7/2014

 
powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę, użytkowanie, najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych.