Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2015

Zarządzenia Wójta 2015

Zarządzenie nr 42/2015

 
ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2015/2016 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz wartości udzielanej pomocy
 

Zarządzenie nr 41/2015

 
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Karola Kostrzaka, nauczyciela Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie nr 40/2015

 
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Renaty Andrzejewskiej, nauczyciela Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie nr 39/2015

 
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Karoliny Radaszewskiej, nauczyciela szkoły Podstawowej w Zaryniu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie nr 38/2015

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
 

Zarządzenie nr 37/2015

 
w sprawie ustalenia opłaty za centralne ogrzewanie na terenie gm. Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 36/2015

 
w sprawie ustalenia stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 

Zarządzenie nr 35/2015

 
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu na terenie gm. Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 34/2015

 
w sprawie powołania zespołu do spraw: - podziału dokumentacji powyborczej dot. wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. na materiały archiwalne ( KAT.A) i dokumentację niearchiwalną ( KAT.B), - sporządzenia protokołu oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej zniszczeniu. Na podstawie § 7 ust.2 w związku z § Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów ( Dz.U. z 2013 poz.1488) oraz § 7 ust.2 rozporządzenia z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U.Nr 167, poz. 1375)
 

Zarządzenie nr 33/2015

 
w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizacje zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod w gimnazjach, szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi.