Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2015

Zarządzenia Wójta 2015

Zarządzenie nr 22/2015

 
w sprawie cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 21/2015

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
 

Zarządzenie nr 20/2015

 
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 

Zarządzenie nr 19/2015

 
w sprawie wprowadzenia instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Wierzbinku
 

Zarządzenie nr 18/2015

 
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 

Zarządzenie nr 17/2015

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 

Zarządzenie nr 16/2015

 
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
 

Zarządzenie nr 15/2015

 
w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
 

Zarządzenie nr 14/2015

 
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 13/2015

 
w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej zgłaszane prace plastyczne do konkursu pn. "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga" oraz przyjęcia regulaminu jej działania.