Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2016

Zarządzenia Wójta 2016

Zarządzenie nr 58/2016

 
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wierzbinku
 

Zarządzenie nr 53/2016

 
w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 52/2016

 
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 

Zarządzenie nr 51/2016

 
w sprawie zasad korzystania oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Gminnej Hali Sportowej w Boguszycach
 

Zarządzenie nr 47/2016

 
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej bądź przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych
 

Zarządzenie nr 46/2016

 
w sprawie projekt uchwały budżetowej na rok 2017
 

Zarządzenie nr 43/2016

 
w sprawie procedury prac nad Strategią Rozwoju oraz Planem Lokalnego Rozwoju Gminy Wierzbinek 2017- 2024
 

Zarządzenie nr 42/2016

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Zarządzenie nr 39/2016

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Zarządzenie nr 40/2016

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016