Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2017

Zarządzenia Wójta 2017

Zarządzenie nr 44/2017

 
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu na terenie gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 43/2017

 
w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityka) rachunkowości operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" operacja "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
 

Zarządzenie nr 42/2017

 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Wierzbinek oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej
 

Zarządzenie nr 41/2017

 
w sprawie zmian w budżecie gminy nr rok 2017
 

Zarządzenie nr 40/2017

 
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018
 

Zarządzenie nr 39/2017

 
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024
 

Zarządzenie nr 38/2017

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Zarządzenie nr 37/2017

 
w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Wierzbinku
 

Zarządzenie nr 36/2017

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Zarządzenie nr 35/2017

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017