Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2017

Zarządzenia Wójta 2017

Zarządzenie nr 19/2017

 
w sprawie Zgodnie z § pkt 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbinku wprowadzonego zarządzeniem Nr 19/2005
 

Zarządzenie nr 18/2017

 
w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
 

Zarządzenie nr 17/2017

 
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 15/2017

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Zarządzenie nr 16/2017

 
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
 

Zarządzenie nr 14/2017

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Zarządzenie nr 13/2017

 
w sprawie na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018
 

Zarządzenie nr 12/2017

 
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2016
 

Zarządzenie nr 11/2017

 
w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
 

Zarządzenie nr 10/2017

 
w sprawie określenia wzoru oraz zasad wydawania i ewidencjowania identyfikatorów imiennych dla przewodniczących zgromadzeń publicznych organizowanych w Gminie Wierzbinek