Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2018

Zarządzenia Wójta 2018

Zarządzenie Wójta 13/2018

 
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Wierzbinku za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 roku
 

Zarządzenie Wójta 12/2018

 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursów projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 roku
 

Zarządzenie Wójta 11/2018

 
w sprawie powołania członka zespołu interdyscyplinarnego
 

Zarządzenie Wójta 10/2018

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszeni o konkursie na finansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji
 

Zarządzenie Wójta 8/2018

 
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku
 

Zarządzenia Wójta 9/2018

 
w sprawie ustalenia wykazu: 1. Prac wykonywanych w Urzędzie Gminy w Wierzbinku przez co najmniej dwie osoby. 2. Prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, oraz określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu .
 

Zarządzenie Wójta 7/2018

 
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku
 

Zarządzenie Wójta 6/2018

 
w sprawie przekazania kasy w Urzędzie pracownikowi
 

Zarządzenie Wójta 5/2018

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie Wójta 4/2018

 
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego