Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2018

Zarządzenia Wójta 2018

Zarządzenie 33/2018

 
Zarządzenie 33/2018 Wójta Gminy Wierzbinek w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych
 

Zarządzenie 32/2018

 
w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
 

Zarządzenie 31/2018

 
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie 27/2018

 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 

Zarządzenie 26/2018

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024
 

Zarządzenie 24/2018

 
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie 23/2018

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Zarządzenie 22/2018

 
w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie 21/2018

 
w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek za szczególne osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe
 

Zarządzenie 20/2018

 
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek