Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2019

Zarządzenia Wójta 2019

Zarządzenie Nr 20/2019

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku "Żabka"
 

Zarządzenie Nr 12/2019

 
w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony Stowarzyszeniu ,,WKS Boguszyczki” nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie Nr 11/2019

 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku w zakresie zaktualizowanej oferty Nr 2
 

Zarządzenie Nr 9/2019

 
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania zaktualizowanej oferty Nr 2, złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku
 

Zarządzenie Nr 8/2019

 
w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 01 marca 2019 r.
 

Zarządzenie nr 7/2012

 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku.
 

Zarządzenia Nr 6/2019

 
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku
 

Zarządzenia Nr 5/2019

 
w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
 

Zarządzenia Nr 4/2019

 
w sprawie ogłoszenie o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek