Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2020

Zarządzenia Wójta 2020

Zarządzenie nr 24/2020

 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania pożytku publicznego - na rok 2020 z zakresu pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności oraz powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert
 

Zarządzenie nr 23/2020

 
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 21/2020

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie nr 20/2020

 
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020
 

Zarządzenie nr 19/2020

 
w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony Stowarzyszeniu WKS Boguszyczki" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 18/2020

 
w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony Klubowi Piłkarskiemu "Górnik Wierzbinek" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbinek
 

Zarządzenie nr 17/2020

 
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Wierzbinku za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku i 26 grudnia 2020 roku
 

Zarządzenie nr 16/2020

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 

Zarządzenie nr 15/2020

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 

Zarządzenie nr 14/2020

 
w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)