Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2020

Zarządzenia Wójta 2020

Zarządzenie nr 10/2020

 
w sprawie podjęcie działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakażonej dbając o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) wprowadzam w Urzędzie Gminy procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych
 

Zarządzenie nr 9/2020

 
w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.
 

Zarządzenie nr 8/2020

 
w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu raportu o stanie Gminy Wierzbinek za 2019 rok
 

Zarządzenie nr 7/2020

 
w sprawie szczegółowej techniki mycia i dezynfekcji przedmiotów i urządzeń.
 

Zarządzenie nr 6/2020

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 

Zarządzenie nr 5/2020

 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku
 

Zarządzenie nr 4/2020

 
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacją zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku
 

Zarządzenie nr 3/2020

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 

Zarządzenie nr 2/2020

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku
 

Zarządzenia Wójta 1/2020

 
w sprawie zasad przygotowania uchwały Rady Gminy Wierzbinek w programie Edytor Aktów Prawnych XML