Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Gospodarka Odpadami

Gospodarka Odpadami


Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Dodano: 26-06-2020
 
Wójt Gminy Wierzbinek informuje, iż w dniu 30.04.2020 r. Rada Gminy Wierzbinek podjęła uchwałę nr XII/125/20 (Dz. U. Woj. Wlkp z 2020 r., poz. 4159) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2019 r.

Dodano: 30-04-2020
 
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wierzbinek sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2020 r

Dodano: 03-01-2020
 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2020 r
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2018 r.

Dodano: 30-04-2019
 
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wierzbinek sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 

Wykaz umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami za 2016r.

Dodano: 29-05-2017
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na spłatę na raty
 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Dodano: 21-07-2015
 
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Dodano: 20-07-2015
 
Punkty selektywnego zbierania odpadów
 

Osiągnięte wskaźniki i poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Wierzbinek

Dodano: 20-07-2015
 
Osiągnięte wskaźniki i poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Wierzbinek
 

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek

Dodano: 15-07-2015
 
Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek
 

Podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Wierzbinek

Dodano: 15-07-2015
 
Podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Wierzbinek
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

Dodano: 14-07-2015
 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek oraz inne uchwały dot. systemu gospodarki odpadami
 

Rejestr Działalności Regulowanej

Dodano: 02-01-2012
 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek

Dodano: 30-04-2015
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w II półroczu 2014 r. i w 2015 r.

Dodano: 26-01-2014
 
W załączeniu przekazujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w II półroczu 2014 r. i w 2015 r.
 

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami

Dodano: 21-10-2013
 
Wójt Gminy Wierzbinek informuje, iż zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Wierzbinek, od miesiąca października br. na terenie naszej gminy, zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami oraz termin jej wnoszenia.