Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Gospodarka Odpadami » Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek

Wszystkie podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do instalacji wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, czyli do:

  • Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

  • Zastępczej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew