Wyszukiwarka:

Budżet gminy

Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2012 rok

 
Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2012 rok
 

Sprawozdanie roczne RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok

 
Sprawozdanie roczne RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok
 

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2012 rok

 
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2012 rok
 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2012 rok

 
kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 2012 rok
 

Uchwała Nr SO-0951/34/P/5/Ko/2013

 
Uchwała Nr SO-0951/34/P/5/Ko/2013 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr SO-0951/14/D/5/Ko/2013

 
Uchwała Nr SO-0951/14/D/5/Ko/2013 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości finansowania deficytu budżetu Gminy Wierzbinek na 2013r.
 

Uchwała Nr SO-0957/57/5/Ko/2012

 
Uchwała Nr Uchwała Nr SO-0957/57/5/Ko/2012 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr SO-0952/57/5/Ko/2012

 
Uchwała Nr SO-0952/57/5/Ko/2012 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wierzbinek na 2013 rok
 

Uchwała Nr SO-0951/18/5/Ko/2012

 
Uchwała Nr SO-0951/18/5/Ko/2012 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wierzbinek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Wierzbinek na 2013 rok
 

Uchwała Nr SO-0951/27/P/5/Ko/2012

 
Uchwała Nr Uchwała Uchwała Nr SO-0951/27/P/5/Ko/2012 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Wierzbinek