Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Dokumenty planistyczne

Dokumenty planistyczne

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Dodano: 28-04-2016
 
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko