Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Inwestycyjne

Inwestycyjne

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Dodano: 17-02-2020
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Bożeny Krzymińskiej, występującej w imieniu Firmy ENERGA Invest Sp. zo.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk – pełnomocnika Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowo-rozdzielczej WN/SN GPZ Sompolno na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów 53/1, 53/2, 72/3 i 75/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Teresewo, gmina Wierzbinek.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Dodano: 16-10-2019
 
O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Gminy Wierzbinek dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 286 i 62 położonych w obrębie geodezyjnym Ruszkówek gm. Wierzbinek.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Dodano: 09-07-2019
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu rozdzielczego Posada – Zaryń - 134/1, 115/2, 115/3 poł. w obrębie ewidencyjnym Pamiątka; - 1/5, 2/3, 3/3, 15, 20, 17 poł. w obrębie ewidencyjnym Goczki; - 368, 245/1, 245/3, 370, 398, 371 poł. w obrębie ewidencyjnym Zaryń; - 59/1, 58/1 poł. w obrębie ewidencyjnym Zielonka.