Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Nabór na wolne stanowiska pracy » Informacja w wynikach naboru na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

Informacja w wynikach naboru na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 2

do regulaminu pracy Komisji Regulaminu

pracy komisji przeprowadzającej

nabór kandydatów do pracy/zleceniobiorców

w projekcie „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola”

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Na Stanowisko

na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Małgorzata Kijak zamieszkały/a w Palmowo 36Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:


Kandydatka spełniała wymogi stawiane kandydatowi na stanowisko. Uzyskała największą ilość punktów.Musiał Jacek

Kierownik GAPO

Informacja pdf